Anmälan, köregler och avgifter

Skolavgifter Svenska skolan i Moskva läsåret 2007/2008

Förskolan 70 000 sek
Skolan bidragsberättigad elev åk F-9 50 000 sek
För elever i åk 7-9 tillkommer en avgift till Sofia Distans på 5000 SEK.
Skolan icke bidragsberättigad elev åk F-6 80 000 sek
Skolan icke bidragsberättigad elev åk 7-9 70 000 sek

Blanketter

Anmälningsblankett grundskola
Måldokument för anmälan till grundskola
Ansökan till förskolan
Blankett för ledighetsansökan

 

Hem