Styrelsen för Svenska Skolföreningen i Moskva (SsiM)

2007-06-05

Svenska skolan i Moskva drivs av en skolförening vars medlemmar utgörs av föräldrar med barn på skolan.
För att sköta den löpande verksamheten utser föreningsmötet en styrelse. På skolföreningens uppdrag ansvarar styrelsen bland annat för
tillsättandet av tjänster vid skolan samt skolans ekonomi.

Skolföreningens högsta beslutande instans är de föreningsmöten som äger rum två gånger per läsår. Där fastställs bl.a. skolans
utvecklingsplan vilken är skolans huvudsakliga styrdokument. Klicka på länken för att läsa utvecklingsplanen.

Följande personer sitter i styrelsen under läsåret 2007/2008:

Ordförande Tomas Szmida
Kassör Annika Holgersson Nijegorodov
Sekreterare Amal Barmoro
Ledamot Per Blid
Ledamot, Skolverkets representant Suzanne Ardell
1: Suppleant Pernilla Persson
2: Suppleant Vera Andersson
3: Suppleant Marie Lefvedahl
Skolans rektor, ständigt adjungerad Ingmari Lindsjö

 

Hem